Home Lý lịch khoa học PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân

 • Họ tên: Nhữ Thị Kim Dung
 • Năm sinh: 1973
 • Đơn vị: Bộ môn Tuyển khoáng
 • Chức vụ: Phó phòng Đào tạo Sau đại học; Trưởng bộ môn. 
 • Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ
 • Địa chỉ: Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.38361406
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học ĐH Mỏ-Địa chất Hà Nội Tuyển khoáng 1995
Thạc sĩ ĐH Mỏ-Địa chất Hà Nội Tuyển khoáng 2000
Tiến sĩ ĐH Mỏ-Địa chất Hà Nội Tuyển khoáng 2011
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 118
Thạc sĩ: 04

4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các sách và giáo trình đã xuất bản:
 1. Giáo trình “An toàn vệ sinh lao động trong xưởng tuyển khoáng”, Nguyễn Ngọc Phú, Nhữ Thị Kim Dung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013.
 2. Giáo trình “Bảo vệ môi trường trong tuyển khoáng”, Nhữ Thị Kim Dung, Trương Cao Suyền, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013.
 3. Tham gia biên soạn sách: “An toàn và vệ sinh lao động trong ngành mỏ”. Chủ biên: PGS.TS. Bùi Xuân Nam. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2014
 4. Giáo trình cao học: “Kỹ thuật mới trong khử nước”, Nhữ Thị Kim Dung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015
- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:
 1. Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật: Nghiên cứu tuyển nổi chọn riêng các khoáng vật sunfua chì - kẽm – pyrit, 2000
 2. Tham gia đề tài cấp Bộ Giáo dục: Nghiên cứu tận thu than sạch, nâng cao hiệu quả sử dụng than mỡ, nhằm giảm mất mát tài nguyên và chống ô nhiễm môi trường ở xưởng tuyển than Phấn Mễ, 2006- 2007
 3. Tham gia đề tài cấp Bộ Công nghiệp: Nghiên cứu khả năng sử dụng máy lắng lưới chuyển động để tuyển than chất lượng xấu vùng Quảng ninh, 2007
 4. Tham gia đề tài: Nghiên cứu công nghệ hợp lý tuyển và chế biến quặng vàng gốc Minh Lương – Lào Cai, Trung tâm KHCN và sử dụng khoáng sản - Hội Tuyển khoáng Việt Nam, 2008
 5. Tham gia đề tài cấp Bộ Giáo dục: Nghiên cứu chế tạo thiết bị tuyển tầng sôi để tuyển than cấp hạt 0,1 – 1mm vùng Quảng Ninh trong phòng thí nghiệm, 2008 – 2009
 6. Tham gia đề tài: Nghiên cứu công nghệ chế biến hợp lý tinh quặng vàng Mỏ Trà năng - Lâm Đồng, Trung tâm KHCN và sử dụng khoáng sản - Hội Tuyển khoáng Việt Nam, 2009
 7. Chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ GD&ĐT "Nghiên cứu khả năng tuyển than cám chất lượng thấp thuộc vùng Quảng Ninh bằng máy lắng lưới chuyển động", 2009.
 8. Tham gia đề tài cấp Bộ GD&ĐT: Nghiên cứu chế tạo thiết bị lắng cô đặc bùn than mịn dạng tấm nghiêng trong phòng thí nghiệm, MS: B2010-02-81, 2010
 9. Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu mẫu công nghệ chế biến hợp lý quặng đồng vùng Tả Phời – Lào Cai, TTKHCNCB&SDKS – Hội Tuyển khoáng VN, 2011.
 10. Tham gia Nhiệm vụ cấp Bộ GD&ĐT (B2011-02-03ATLĐ): Thử nghiệm lần 2 và hoàn thiện giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao động cho tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, 2011-2012. Chủ nhiệm PGS.TS. Bùi Xuân Nam.
 11. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm và xây dựng quy trình phân tích đặc tính trọng lực mẫu than hạt mịn 0,1 - 4mm trong môi trường nước không sử dụng dung dịch nặng. MS: T15 – 17, 2015.
- Các bài báo trong tạp chí và HNKH:
 1. Nhữ Thị Kim Dung (2000). Nghiên cứu tuyển nổi than hỗn hợp Mỏ Khánh Hoà. Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ Địa chất, tập 31, Tr 33 - 37
 2. Nhữ Thị Kim Dung (2001). Dùng Thiobacilus ferrooxidans để tuyển nổi khoáng vật sunfua. Tuyển tập các công trình khoa học kỹ thuật Mỏ, số 6. Tr 280 - 285
 3. Nhữ Thị Kim Dung và nnk (2004). Nâng cao chất lượng than cám nguyên khai thuộc công ty tuyển than Cửa Ông. Tuyển tập Báo cáo HNKH lần thứ 16, quyển 1, Tr 185
 4. Nhữ Thị Kim Dung và nnk (2008). Nghiên cứu khả năng tuyển than chất lượng xấu bằng máy lắng lưới chuyển động. Tuyển tập Báo cáo HNKH lần thứ 18, quyển 1, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Tr 40
 5. Nhữ Thị Kim Dung và nnk (2008). Cleaning small size lowgrade coal by movable screen jig. International Conference on  Advances in mining and tunneling. Hanoi, august 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology. P. 374
 6. Pham Huu Giang, Nhu Thi Kim Dung (2009).Technology of treating Quangninh low quality coal to gather clean coal and prevent enviroment pollution. Proceedings of workshop on Mining Environmental Problems and Protection, Hanoi 6-8th May, 2009. Bachkhoa - Hanoi Publishing House, Vietnam, P.32-39.
 7. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang (2009). Nghiên cứu tuyển than cấp hạt 3-15mm độ tro cao trên máy lắng lưới chuyển động cong. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 6/2009. Hội KHCN Mỏ. Tr. 20.
 8. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung (2009). Technology of treating Quang Ninh low quality coal to gather clean coal and prevent environment pollution. Workshop on Mining environmental problem and protection.
 9. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung (2009). Nghiên cứu tuyển than độ tro cao thuộc Mỏ Hà Tu và Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp. Tuyển tập Báo cáo HNKHKT Mỏ toàn quốc lần thứ XX, Tr 219
 10. Nhữ Thị Kim Dung và NNK (2009). Nghiên cứu tuyển than Hà Tu,  Núi Béo độ tro cao trên máy lắng lưới chuyển động cong. Đặc san Than - Khoáng sản Việt Nam - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tr 107
 11. Nhữ Thị Kim Dung (2010). Một số thiết bị mới trong lĩnh vực tuyển than. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ III, Tr 292
 12. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung (2010). Nghiên cứu tuyển than độ tro co trên máy lắng lưới chuyển động cong. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ III, Tr 310.
 13. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Thanh Hải (2010). Nghiên cứu tốc độ chuyển động của hạt khoáng trong máy lắng lưới chuyển động. Tuyển tập Báo cáo HNKH Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 19, quyển 1, Tr 147.
 14. Hoàng Hữu Đường, Phạm Hữu Giang ,Nhữ Thị kim Dung (2010). Nghiên cứu tuyển than chất lượng thấp mỏ Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp. Tuyển tập Báo cáo HNKH Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 19, quyển 1, Tr 154.
 15. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung (2010). Kết quả nghiên cứu thiết kế dây chuyền công nghệ tuyển than chất lượng thấp mỏ than Hà Tu bằng máy lắng lưới chuyển động. Tuyển tập Báo cáo HNKH Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 19, quyển 1, Tr 161.
 16. Nhữ Thị Kim Dung (2011). Khảo sát sự phân tầng của vật liệu trong máy lắng lưới chuyển động. Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 3 - 2011, Tr 16 - 18.
 17. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang (2011). Khảo sát quy luật chuyển động của hạt khoáng trong máy lắng lưới chuyển động. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ 22, Tr 468 – 474.
 18. Nhu Thi Kim Dung (2011). Use of moving screen jig for processing low quality coal in Quang Ninh. Proceedings of The International Symposium on Earth Science and Technology 2011, 6-7 December 2011, Kyushu University, Fukuoka, Japan.
 19. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang, Phạm Thanh Hải (2012). Nghiên cứu tốc độ chuyển động của các hạt khoáng theo phương thẳng đứng trong máy lắng lưới chuyển động. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3/2012. Hội KHCN Mỏ. Tr. 36-38.
 20. Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh (2012). Công nghệ tuyển trọng lực dùng máy lắng có áp. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ 23. NXB Công thương, Tr 390-396.
 21. Nguyen Hoang Son, Nhu Thi Kim Dung (2012). Two-stage flotation flowsheets for the apatite-carbonate ore, Lao Cai, Vietnam. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 219-221.
 22. Nhu Thi Kim Dung, Nguyen Hoang Son, Vu Thi Chinh, Phung Tien Thuat (2012). Recovery of copper from Ta Phoi - Lao Cai ore samples by floatation. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 230-235.
 23. Pham Huu Giang, Nhu Thi Kim Dung, Hoang Huu Duong (2013), Results of the Research and Construction of a Moving Screen Jigging Technologycal Line for Treatment of Low Grade Coal, ASEAN++2013: Moving Forward (The 11th International Conference on Earth Resources Technology, The 8th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering), November 11-13, Chiangmai, Thailand.
 24. Phạm Hữu Giang, Phạm Thị Nhung, Nhữ Thị Kim Dung, Lê Việt Hà (2013). Nghiên cứu tuyển quặng graphit khu vực Yên Thái, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5/2013. Hội KHCN Mỏ. Tr. 36-40.
 25. Pham Huu Giang, Nhu Thi Kim Dung, (2014), Study on concentrating beach sand from Southern Ham Thuan, Binh Thuan province, Vietnam. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 179-184 (ISBN:978-604-913-248-3).
 26. Tran Trung Toi, Nhu Thi Kim Dung, Dinh Pham Thai, Dinh Tien Thinh (2014), Bismuth extraction from Nui Phao bismuth flotation concentrate. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 218-220 (ISBN:978-604-913-248-3).
 27. Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh, Vũ Thị Ánh Tuyết. Nghiên cứu sơ đồ công nghệ kết hợp bàn đãi và tuyển nổi để tuyển tách chì – barit từ quặng barit mỏ Lăng Cao, Tân Yên, Bắc Giang. HNKHCN Mỏ toàn quốc lần thứ XXIV, 8/2014. Tr. 428 – 433.
 28. Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh. Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi chì từ quặng barit vùng Bắc Giang. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 21, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 11/2014.
 29. Nhữ Thị Kim Dung. Phân tích chìm nổi than cấp hạt nhỏ sử dụng phương pháp tạo tầng sôi bằng nước. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần IV, Hà Nội – 11/2014.
 30. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Thanh Hải. Kết quả nghiên cứu cải tiến máy lắng lưới chuyển động xây dựng phân xưởng tuyển để tuyển than chất lượng thấp vùng Quảng Ninh. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần IV, Hà Nội – 11/2014.
 31. Nhữ Thị Kim Dung. Tiền xử lý huyền phù trong công nghệ tuyển khoáng bằng các biện pháp hóa học và vật lý. Hội thảo khoa học “Gắn kết nghiên cứu khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ - Địa chất – Dầu khí – Môi trường”, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 12/2014.
 32. Nhữ Thị Kim Dung. Nghiên cứu thí nghiệm tuyển nổi sơ đồ mẫu quặng đồng Tả Phời, Lào Cai. Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 2 – 2015, T.8 – 11
 33. Nhữ Thị Kim Dung. Ứng dụng phương pháp tạo tầng sôi để xác định tính khả tuyển của than. Tạp chí KHKT MĐC số 49/01 – 2015, Tr.54 – 58
 34. Nhữ Thị Kim Dung. Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi chì từ quặng barit vùng Bắc Giang. Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 3 – 2015, Tr. 9 – 12
 35. Nhữ Thị Kim Dung. Phân tích đặc tính trọng lực than cấp hạt nhỏ vùng Quảng Ninh bằng thiết bị tầng sôi. Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 5 – 2015, Tr. 71 – 75
 36. Nguyễn Hoàng Sơn, Nhữ Thị Kim Dung. Nghiên cứu tuyển nổi một số mẫu than hạt mịn vùng Hòn Gai – Cẩm Phả trong dung dịch nước biển. Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 1 – 2016, Tr. 7 – 10
 37. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Văn Luận. Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi than sạch trong đất đá lẫn than ở các bãi thải tạm thuộc Công ty cổ phần than Đèo Nai – Vinacomin. HNKHKT Mỏ toàn quốc lần thứ XXV - 8/2016, Tr. 373 – 377
 38. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang. Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than ở Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin. Tạp chí Công nghệ Mỏ số 4/2016, Tr 55-57
 39. Nhữ Thị Kim Dung. Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi chì từ quặng barit vùng Bắc Giang. Thông tin KHCN Mỏ số 8/2016, Tr 25-28
5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Kỹ thuật và công nghệ Tuyển khoáng
 • Bảo vệ môi trường trong xưởng tuyển
 

Lý lịch khoa học