Home Lý lịch khoa học TS. Lê Văn Quyển

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
 • Họ tên: Lê Văn Quyển
 • Năm sinh: 1956
 • Đơn vị: Bộ môn Khai thác Lộ thiên
 • Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
 • Địa chỉ: P. Đức Thắng -Q. Bắc Từ Liêm - HN
 • Điện thoại: 04. 38387523
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam KTLT 1979
Thạc sĩ Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác Mỏ 2001
Tiến sĩ
Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam KTLT
2009
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư 350
Thạc sĩ 01
Tiến sĩ 0
Cao học 03
NCS 01
4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản:
 1. Lê Văn Quyển. Bài giảng Phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn. Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 2000.
 2. Nguyễn Đình Ấu (Chủ biên), Nhữ Văn Bách, Lê Văn Quyển, Nguyễn Đình An. Nổ mìn và kỹ thuật an toàn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Nhà xuất bản đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2009.
 3. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Đàm Trọng Thắng, Lê Văn Quyển, Hoàng Tuấn Chung. Nổ hóa học - Lý thuyết và Thực tiễn. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2010.
 4. Nhữ Văn Bách (chủ biên), Lê Văn Quyển, Lê Ngọc Ninh, Nguyễn Đình An. Công nghệ nổ mìn hiện đại với lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho các mỏ đá vật liệu xây dựng của Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2015.
- Các đề tài NCKH đã thực hiện:
 1. Tham gia Dự án cấp Bộ Công nghiệp: Nghiên cứu áp dụng các giải pháp khoa học và công nghệ tổng hợp bảo vệ môi trường trong khai thác sàng tuyển, chế biến, tàng trữ và vận chuyển than, 2002-2005. Chủ trì: PGS.TS. Trần Xuân Hà.
 2. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Đàm Trọng Thắng, Lê Văn Quyển, Hoàng Tuấn Chung. Nổ hóa học - Lý thuyết và Thực tiễn. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2010.
 3. Tham gia đề tài cấp Nhà nước (ĐT.01.11/MĐCNKK): Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khoan - nổ mìn lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho mỏ đá lộ thiên gần khu vực dân cư ở Việt Nam, 2011-2012. Chủ trì: GS.TS. Nhữ Văn Bách.
 4. Tham gia Đề tài cấp Bộ GD&ĐT (B2011-02-03ATLĐ): Thử nghiệm lần 2 và hoàn thiện giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao động cho tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, 2011-2012. Chủ trì: PGS.TS. Bùi Xuân Nam.
 5. Chủ trì Đề tài PVSX: " Nghiên cứu áp dụng thông số khai thác phù hợp với đồng bộ thiết bị mỏ Đông Đá Mài nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho mỏ", 2013.
- Các bài báo trong tạp chí:
 1. Nhữ Văn Bách, Lê Văn Quyển (1991). Nâng cao hiệu quả công tác khoan ở mỏ than Đèo Nai. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 3. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 27-29.
 2. Lê Văn Quyển (2000). Mối quan hệ giữa sơ đồ vi sai và thời gian vi sai khi nổ mìn bằng hệ thống truyền tín hiệu nổ phi điện. Tạp chí Công nghiệp mỏ số 5. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 13-14.
 3. Lê Văn Quyển, Nguyễn Anh Tuấn (2004). Phương pháp xác định bằng thực nghiệm một số hệ số trong hoạt động khai thác mỏ. Tạp chí Công nghiệp mỏ số 6. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 21-22, 25.
 4. Lê Văn Quyển (2006). Nghiên cứu xác định các thông số nổ mìn khi phối hợp hai loại thuốc nổ trong một lỗ khoan. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 13. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 65-68.
 5. Lê Văn Quyển (2006). Nghiên cứu ảnh hưởng của phương tiện nổ, sơ đồ nổ đến tác động chấn động khi nổ mìn trên mỏ lộ thiên. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 2. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 16-18.
 6. Lê Văn Quyển (2006). Phối hợp hai loại thuốc nổ theo phương pháp nạp xen kẽ. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số chuyên đề ngành KTLT. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 22-25.
 7. Lê Văn Quyển, Phạm Văn Hòa, Nguyễn Tiến Hải (2006). Tính toán các thông số và lập hộ chiếu khoan - nổ mìn bằng phần mềm Blast-Designer 1.0. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số chuyên đề ngành KTLT. Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 33-36.
 8. Lê Văn Quyển, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Đình An, Nhữ Văn Phúc (2006). Kiểm tra tốc độ nổ và thời gian visai khi nổ mìn trên các mỏ lộ thiên bằng thiết bị Micro Trap VOD. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số chuyên đề ngành KTLT. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 50-52.
 9. Nhữ Văn Bách, Lê Văn Quyển, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Đình An, Nhữ Văn Phúc (2006). Những biện pháp giảm thiểu tác dụng chấn động khi nổ mìn ở mỏ Núi Béo. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 14. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 58-62.
 10. Lê Văn Quyển (2010). Sự phụ thuộc giữa hệ số nở rời đất đá trong gàu và hệ số xúc đầy gàu vào mức độ đập vỡ đất đá bằng nổ mìn. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5. Hội Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 23-24.
 11. Lê Văn Quyển (2013). Mối liên hệ giữa các thông số khoan lỗ mìn với các thông số cơ bản của hệ thống khai thác mỏ đá lộ thiên. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 60-63.
 12. Lê Văn Quyển (2015). 50 năm xây dựng và phát triển ngành Khai thác mỏ lộ thiên. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4-2015. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 1-3
- Các bài báo trong HNKH:
 1. Nhữ Văn Bách, Lê Văn Quyển (1990). Xác định các thông số nổ mìn hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong điều kiện thực tế của mỏ than Đèo Nai. Tuyển tập các công trình khoa học, tập XV. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 9-17.
 2. Lê Văn Quyển (2000). Nghiên cứu khả năng ứng dụng các sơ đồ vi sai trong điều kiện khai thác lộ thiên nhằm đạt được chất lượng đập vỡ tốt nhất. Hội nghị khoa học Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 14. Hà Nội. Tr. 56-60.
 3. Lê Văn Quyển (2001). Vấn đề hoàn thiện các thông số nổ mìn cho các mỏ lớn vùng Quảng Ninh. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XIII. Đà Nẵng. Tr. 120-125.
 4. Lê Văn Quyển (2003). Các phương pháp dự báo mức độ đập vỡ đất đá khi nổ mìn. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XV. Huế. Tr. 23-26.
 5. Lê Văn Quyển, Phạm Văn Hòa, Nguyễn Anh Tuấn (2004). Thiết lập mối quan hệ giữa các thông số nổ mìn và ứng dụng nó trong tính toán tối ưu. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XVI. Cửa Lò. Tr. 81-83.
 6. Nhữ Văn Bách, Lê Văn Quyển, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Đình An, Nhữ Văn Phúc (2007). Những biện pháp giảm thiểu tác dụng chấn động khi nổ mìn ở mỏ Núi Béo. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc  lần thứ 18. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Sapa - Việt Nam. Tr. 119-124.
 7. Le Van Quyen (2008). Research on the determination of optimum fragmentation by blasting for actual conditions of Caoson surface coal mine. International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology. Pages. 260-273.
 8. Lê Văn Quyển (2008). Nghiên cứu thực nghiệm sự ảnh hưởng của mức độ phá vỡ đất đá bằng khoan nổ mìn đến công tác xúc bốc trên một số mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Tr.101-105.
 9. Pham Van Hoa, Carsten Drebenstedt, Le Van Quyen, Nguyen Dinh An (2013), Design the Blast in Low Benches and some Practical Applications in Vietnam, ASEAN++2013: Moving Forward (The 11th International Conference on Earth Resources Technology, The 8th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering), November 11-13, Chiangmai, Thailand.
 10. Nhữ Văn Bách, Nguyễn Đình An, Lê Văn Quyển, Nhữ Văn Phúc (2014). Nâng cao hiệu quả công tác khoan - nổ mìn với lỗ khoan đường kính lớn ở các mỏ khai thác đá gần khu dân cư. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 24. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam. Tr. 210-216.
 11. Pham Van Hoa, Nguyen Sy Hiep, Le Van Quyen, Tran Dinh Bao, Le Qui Thao (2014), Prediction and minimisation of vibrations on structures during production blast in a surface coal mine-a case study. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 98-102 (ISBN:978-604-913-248-3).
 12. Le Van Quyen (2015), 50 years of construction and development of surface mining department. International Workshop on Advances in Surface Mining for Environment Protection and Sustainable Development, 23 October, 2015, Hanoi, Vietnam. P. 3-6 (ISBN:978-604-913-314-4).
5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Công nghệ khoan - nổ mìn trong khai thác mỏ
 • Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ
6. Khen thưởng:
 • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2002
 • Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, 2005
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2008
 • Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD&ĐT, 2011
 

Lý lịch khoa học