Home Lý lịch khoa học TS. Nguyễn Phụ Vụ

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
 • Họ tên: Nguyễn Phụ Vụ
 • Năm sinh: 1952
 • Đơn vị: Bộ môn Khai thác Lộ thiên
 • Chức vụ hiện tại: Giảng viên thỉnh giảng
 • Học hàm, học vị: GVC. TS (Nghỉ hưu từ 11/2012)
 • Địa chỉ: Dương Xá - Gia Lâm - HN
 • Điện thoại: 04.38387523 - 0903295363
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam KTLT 1979
Tiến sĩ Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam KTLT
1995
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 300
Thạc sĩ: 18
Tiến sĩ: 
03
NCS:
01
Cao học: 01
4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản:
 1. Nguyễn Phụ Vụ. Bài giảng Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2000.
 2. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ. Những công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ lộ thiên. Bài giảng cao học ngành Khai thác mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010.
 3. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ. Những phương pháp khai thác lộ thiên đặc biệt. Bài giảng cao học ngành Khai thác mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010.
 4. Nguyễn Phụ Vụ. Các phương pháp khai thác mỏ vật liệu xây dựng. Bài giảng cao học ngành Khai thác mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010.
 5. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong khai thác mỏ lộ thiên. Bài giảng cao học ngành Khai thác mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010.
- Các đề tài NCKH đã thực hiện:
 1. Chủ trì đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cơ sở lý luận và điều kiện áp dụng công nghệ khai thác mới với bờ mỏ dốc nhằm nâng cao hiệu quả của phương pháp khai thác lộ thiên đối với các vỉa khoáng sản kéo dài theo phương, 1996.
 2. Tham gia Dự án cấp Bộ Công nghiệp: Nghiên cứu áp dụng các giải pháp khoa học và công nghệ tổng hợp bảo vệ môi trường trong khai thác sàng tuyển, chế biến, tàng trữ và vận chuyển than, 2002-2005. Chủ trì: PGS.TS. Trần Xuân Hà.
 3. Tham gia Đề tài cấp Bộ GD&ĐT: Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ phá vỡ đất đá bằng cơ giới cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dụng của Việt Nam, 2006-2008. Chủ trì: PGS.TS. Bùi Xuân Nam.
 4. Tham gia đề tài cấp Bộ Công thương (092.09 RD/HĐ-KHCN): Nghiên cứu các thông số của lượng thuốc nổ có đường kính khác nhau trong cùng lỗ khoan nhằm nâng cao hiệu quả nổ mìn và giảm thiểu những tác động có hại đến môi trường tại một số mỏ đá vôi Việt Nam, 2009. Chủ trì: TS. Lê Ngọc Ninh.
 5. Tham gia Nhiệm vụ cấp Bộ GD&ĐT (B2009-02-01ATLĐ): Nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa chương trình và giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao động cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, 2009-2010. Chủ trì: PGS.TS. Bùi Xuân Nam.
 6. Chủ trì Nhiệm vụ cấp Bộ GD&ĐT (B2008-02-61TĐ): Biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy về sở hữu trí tuệ cho các trường đại học lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, 2008-2009.
 7. Tham gia Nhiệm vụ cấp Bộ GD&ĐT (B2010-02-02ATLĐ): Thử nghiệm và hoàn thiện giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao động cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, 2010-2011. Chủ trì: PGS.TS. Bùi Xuân Nam.
- Các bài báo trong tạp chí:
 1. Trần Mạnh Xuân, Nguyễn Phụ Vụ (1994). Khai thác mỏ và ảnh hưởng của nó tới môi trường. Tạp chí Năng lượng, số 4. Bộ Năng lượng. Hà Nội. Tr. 3-6.
 2. Trần Mạnh Xuân, Nguyễn Phụ Vụ, Trần Trung Dũng (1997). Nghiên cứu khả năng nâng cao góc dốc của bờ công tác trên mỏ lộ thiên. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 2. Hội Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 1-2.
 3. Nguyễn Phụ Vụ, Phan Xuân Bình (2000). Xác định năng suất tổ hợp ô tô - máy xúc trong các mỏ lộ thiên có tính độ tin cậy. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 5. Hội Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 7.
 4. Nguyễn Phụ Vụ (2000). Nhưng biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường của quá trình khai thác than ở mỏ Nam Quảng Lợi. Thông tin Khoa học Công nghệ mỏ, số 10. Viện Khoa học công nghệ mỏ. Hà Nội. Tr. 7.
 5. Lê Ngọc Ninh, Nguyễn Phụ Vụ (2002). Giảm thiểu tác động tiêu cực doquá trình khai thác cụm mỏ lộ thiên khu vực Đá Mài - Tấn Tài. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5. Hội Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 9-11.
 6. Nguyễn Phụ Vụ, Hoàng Tuấn Chung (2006). Một vài biện pháp nâng cao góc nghiêng bờ công tác mỏ lộ thiên khi khai thác các khoáng sàng dạng vỉa. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số chuyên đề ngành KTLT. Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 19-21.
 7. Nguyễn Phụ Vụ (2006). Một vài giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong khai thác đảm bảo độ ổn định bờ mỏ lộ thiên ở các mỏ khai thác xuống sâu. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 16. Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 81-84.
 8. Nguyễn Phụ Vụ, Bùi Xuân Nam (2008). Nghiên cứu xác định các thông số làm việc của đầu đập thủy lực trong khai thác mỏ lộ thiên. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 22. Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 55-60.
 9. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ (2008). Nghiên cứu các sơ đồ công nghệ của đầu đập thủy lực trong khai thác mỏ lộ thiên. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 23. Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 61-65.
 10. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ, Nguyễn Anh Tuấn (2010). Nghiên cứu các sơ đồ công nghệ khai thác than bùn trên địa bàn Hà Tây. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 29.Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 64-69.
 11. Nguyễn Phụ Vụ (2010). 45 năm đào tạo ngành Khai thác lộ thiên. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5. Hội Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 1-2.
 12. Lê Ngọc Ninh, Nguyễn Phụ Vụ (2010). Cấu trúc lượng thuốc trong lỗ khoan lớn và tình hình ứng dụng để nổ mìn trên mỏ lộ thiên. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5. Hội Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 32-35.
 13. Nguyễn Phụ Vụ, Phan Hồng Việt (2010). Hiện trạng hoạt động khai thác đá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5. Hội Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 39-41.
 14. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ (2010). Nghiên cứu các đặc điểm và sơ đồ công nghệ của máy liên hợp phay cắt trong khai thác mỏ lộ thiên. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 32. Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 70-75.
 15. Trần Đình Bão, Vũ Đình Trọng, Nguyễn Phụ Vụ (2015). Đánh giá hàm lượng quặng đồng trong khoáng sàng đồng Sin Quyền bằng phương pháp Ordinary Kriging. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4/2015. Hội Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 44-48.
 16. Nguyễn Phụ Vụ, Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo (2015). Tình hình khai thác khoáng sản sắt ở tỉnh Cao Bằng trong những năm gần đây. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4/2015. Hội Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 53-55.
- Các bài báo trong HNKH:
 1. Trần Mạnh Xuân, Nguyễn Phụ Vụ (1994). Một số đặc điểm khai thác các vỉa than dốc thoải bằng phương pháp khai thác lộ thiên. Tuyển tập các công trình khoa học, tập XX. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 44-46.
 2. Trần Xuân Hà, Nguyễn Phụ Vụ (1998). Một số nhận xét về tác động tới môi trường do quá trình khai thác than của các xí nghiệp mỏ thuộc Công ty Đông Bắc. Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ XIII. Trường đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 9-12.
 3. Nguyễn Phụ Vụ (2002). Hiện trạng môi trường và những biện pháp giảm thiểu tác động do quá trình khai thác gây ra ở mỏ Nam Quảng Lợi. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ XV (quyển 1). ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 33-37.
 4. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu (2007). Surface coal mining in Quang Ninh and environmental problems need caring. International Workshop on Geoecology and Environmental technology, Hanoi October 25-27th, 2007. Labour Publishing House. P. 225-235.
 5. Ho Si Giao, Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu (2008). Mining technology with large working slope angle in Quangninh surface coal mines. International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21. Publishing House for Science and Technology. Pages 11-19.
 6. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu (2008). Advances in Vietnam Surface Mining. International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21. Publishing House for Science and Technology. Pages 60-69.
 7. Do Ngoc Tuoc, Nguyen Phu Vu, Bui Xuan Nam (2008). Selection on suitable overburden hauling technology for Vietnam surface coal mines. International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21. Publishing House for Science and Technology. Pages 112-118.
 8. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Nhữ Văn Bách, Nguyễn Phụ Vụ (2008). Nghiên cứu biện pháp xử lý hang karst trong xây dựng cơ bản và khai thác cho khoáng sàng phí Bắc mỏ đá vôi Hoàng Mai A - Công ty xi măng Nghi Sơn. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Tr.88-94.
 9. Đỗ Ngọc Tước, Lê Xuân Thu, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ (2008). Công nghệ khai thác tại các bờ mỏ bị biến dạng do tác dụng của khoan-nổ mìn và khai thác ngầm. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Tr.136-141.
 10. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu (2008). Research on mining technological schemes of hydraulic breakers for limestone quarries in Vietnam. Innovations in Non-Blasting Rock Destructuring. (Ed. Drebenstedt C.). TU Bergakademie Freiberg, Germany, November 2008, p. 27-35 (ISBN 978-3-86012-377-5).
 11. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu (2008). Use of ripper at claystone quarries in Vietnam. (Ed. Drebenstedt C.). TU Bergakademie Freiberg, Germany, November 2008, p. 230-238 (ISBN 978-3-86012-377-5).
 12. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu, Le Thi Thu Hoa (2009). Research on suitable waste dumping schemes for surface coal mines in Vietnam. Proceedings of Waste Management Regional Conference 2009. March, 3-4 March, Kuala Lumpur, Malaysia. P. 77-83.
 13. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu (2009). Environmental issues of surface coal mining in Quang Ninh. Proceedings of workshop on Mining Environmental Problems and Protection, Hanoi 6-8th May, 2009. Bachkhoa - Hanoi Publishing House, Vietnam, P.73-84.
 14. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu, Nguyen Thanh Trung (2009). Research on non-blasting method for limestone quarries in Vietnam. Proceedings of workshop on Mining Environmental Problems and Protection, Hanoi 6-8th May, 2009. Bachkhoa - Hanoi Publishing House, Vietnam, P.85-93.
 15. Le Ngoc Ninh, Nguyen Phu Vu, Doan Trung Sy (2009). Reseach on system of treating mining waste by Kabenlis compound to protect mining environment. Proceedings of workshop on Mining Environmental Problems and Protection, Hanoi 6-8th May, 2009. Bachkhoa - Hanoi Publishing House, Vietnam, P.94-98.
 16. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu, Vu Anh Tuan (2010). Mine Reclamation in Vietnam - A case study at Nui Beo surface coal mine. Freiberger Forschungsforum. Berg-und Huettenmaennischer Tag " Ressourcen fuer die Monilitaet" (Ed. Drebenstedt C.). TU Bergakademie Freiberg, Germany, 9-11 June 2010, p. 199-211(ISBN 978-3-86012-396-6).
 17. Do Ngoc Tuoc, Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu (2010). Selection of surface miners and suitable technological schemes for some come coal and bauxite mines in Vietnam. 10th International Symposium Continuous Surface Mining (Ed. Drebenstedt C.). TU Bergakademie Freiberg, Germany, 13-15 September 2010, p. 139-133I (ISBN 978-3-86012-406-2).
 18. Đỗ Ngọc Tước, Đoàn Văn Thanh, Nguyễn Phụ Vụ (2010). Lựa chọn máy khấu liên hợp và sơ đồ công nghệ khai thác hợp lý cho một số mỏ bôxit và than lộ thiên Việt Nam. Báo cáo Hội nghị KHKT mỏ lần thứ 19. Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Tr.104-109.
 19. Đỗ Ngọc Tước, Nguyễn Phụ Vụ (2011). Đánh giá khả năng sử dụng công nghệ vận tải đất đá bằng liên hợp ô tô - băng tải tại mỏ Đèo Nai. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 22. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Nha Trang - Việt Nam. Tr. 192-196.
 20. Do Ngoc Tuoc, Nguyen Phu Vu, Pham Van Viet, Nguyen Hoang, Le Thi Minh Hanh (2012). Selection of suitable hauling method of waste rock for Deo Nai coal mine. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 105-108 (ISBN 978-604-913-081-6).
 21. Đỗ Ngọc Tước, Bùi Duy Nam, Nguyễn Thị Liên, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ (2012). Công nghệ khai thác và đào sâu hợp lý cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh. Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội - Việt Nam. Tr. 147.
 22. Trần Đình Bão, Nguyễn Phụ Vụ, Phạm Xuân Thường (2012). Hoàn thiện các thông số của hệ thống khai thác khấu theo lớp dốc đứng chuyển tải bằng năng lượng chất nổ. Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội - Việt Nam. Tr. 147.
 23. Đỗ Ngọc Tước, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ (2016). Đánh giá khả năng sử dụng công nghệ vận tải đất đá bằng liên hợp ô tô - băng tải dốc có hệ thống băng nén cho các mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 25. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Cửa Lò - Việt Nam. Tr. 278-282.
5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Công nghệ và kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên
 • Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ
6. Khen thưởng:
 • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2001
 • Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, 2005
 • Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, 2006
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2007
 • Danh hiệu "Người tốt việc tốt", TP Hà Nội, 2009
 • Danh hiệu "Nhà Giáo Ưu tú", 2010
 • Huân chương Lao động hạng III, 2010
 

Lý lịch khoa học