Home Nghiên cứu khoa học Đề xuất nhiệm vụ NCKH và Phát triển công nghệ năm 2009

Đề xuất nhiệm vụ NCKH và Phát triển công nghệ năm 2009

DANH MỤC ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KHCN CẤP TRƯỜNG - 2009 KHOA MỎ

TT Tên đề tài
Cấp_QL
T.gian
Người chủ trì
1 Nghiên cứu phương pháp khai thác phối hợp lộ thiên và hầm lò cho khu vực Hạ Vinh của mỏ sắt Tùng Bá, tỉnh Hà GiangTrường1 năm
Lê Thị Minh Hạnh
2Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thi công công trình ngầm khi sử dụng máy khoan hầm (TBM)Trường1 năm
Trần Tuấn Minh
Cập nhật ( Thứ sáu, 24 Tháng 4 2009 16:05 )