Home Scientific research Tổng kết hoạt động KHCN-LĐSX năm 2008

Tổng kết hoạt động KHCN-LĐSX năm 2008

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đặc điểm chung của Khoa Mỏ

a- Tổng số CBCC: 63, trong đó:
 • GS.TS: 04
 • PGS.TS: 04
 • GVC.TS: 09
 • GVC.ThS: 03
 • GVC.KS: 01
 • GV.TS: 02
 • GV.ThS: 25
 • GV.KS: 05

 b- Những thuận lợi và khó khăn của Khoa trong hoạt động KHCN:

 • Có đội ngũ khoa học kỹ thuật hùng hậu, trình độ cao
 • Đặc thù chuyên ngành có liên quan mật thiết đến thực tế sản xuất
 • Khối lượng giảng dạy nhiều, phân tán
 • Hạn chế về kinh phí nghiên cứu
 • Các thiết bị nghiên cứu còn hạn chế

2. Tỷ lệ cán bộ tham gia hoạt động KHCN: 80%

II. VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NCKH – TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ

1. Các kết quả NCKH thực hiện các đề tài, dự án cấp Bộ, cấp Nhà nước

 TT
Tên đề tài, dự án; Người chủ trì
Tổng kinh phí (trđ)
Thời gian thực hiện
Kết quả đạt được,
được đánh giá loại,…
Đã được giao
Đã thực hiện TừĐến
1Đề tài NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu khả năng tuyển than nghèo vùng Quảng Ninh bằng máy lắng lưới chuyển động”; Phạm Hữu Giang 80803/20073/2008Tốt
2Đề tài NCKH cấp Bộ (B2006-02-11): “Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ phá vỡ đất đá bằng cơ giới cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của Việt Nam”; Bùi Xuân Nam75755/20065/2008Tốt
3Đề tài NCKH cấp Bộ (B2008-0245): “Nghiên cứu chế tạo thiết bị tuyển tầng sôi để tuyển than hạt mịn cấp 0,1- 1mm trong phũng thớ nghiệm”; Nguyễn Hoàng Sơn60601/200812/2008Chưa báo cáo
4Đề tài NCKH cấp Bộ (B2007-02-32): “Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ khai thác than ở các lò chợ dài của các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh”; Đỗ Mạnh Phong80808/2/20078/2/2009Đã nghiệm thu cấp cơ sở ngày 16/1/2009
Tổng295
295   

2. Các kết quả thực hiện các đề tài, hợp đồng NCKH - TKCN

TT
Tên đề tài, dự án; Người chủ trìNăm 2008
Đã quyết toán
Tổng kinh phí (trđ)Kinh phí đã chuyển về trườngTrườngTrung tâm
1 Đề tài “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than bùn tỉnh Hà Tây đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020“; Bùi Xuân Nam 320 320  NC TNKT Mỏ
2 Đề tài “Lập DAĐT và TKCS cho các mỏ fenspat Đồi Đao và cao lanh Hữu Khánh”; Bùi Xuân Nam 240 240  NC TNKT Mỏ
3 Đề tài: “Lập thiết kế cơ sở khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng bazan khu Xóm Mới xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây”; Bùi Xuân Nam 45 45  NC TNKT Mỏ
4 Đề tài: “Đo vẽ mỏ đá Bỉm Sơn”; Nhữ Văn Bách 40 40  NC TNKT Mỏ
5 Hợp đông các lớp Đào tạo thợ nổ mìn ở Công ty Hà Đô, Sài Gòn, Đồng Nai, Sơn La, Yên Bái, Hà Tây, Hà Giang, Phú Thọ, Cao Bằng; Nguyễn Phụ Vụ 640 640 Trường  
6 Đề tài: “Thiết kế thi công hầm Vụng Quao và Ngô Ngã - Khu du lịch Tràng An Ninh Bình”; Đào Văn Canh, Đỗ Ngọc Anh 200 100  NC TNKT Mỏ
7 Đề tài: “Nghiên cứu áp dụng vật liệu và kết cấu chống mới cho các đường lò Công ty than Uông Bí”: Nguyễn Văn Quyển 196,5 196,5  NC TNKT Mỏ
8 Đào tạo thợ nổ mìn cho XN Xây dựng Công trình Ngầm - Công ty Lũng Lô; Nguyễn Văn Quyển 58,5 58,5  NC TNKT Mỏ
9 Đào tạo kiến thức về an toàn trong thi công công trình ngầm; Nguyễn Quang Phích 117,7 117,7  NC TNKT Mỏ
10 Tuyển mẫu cụng nghệ quặng Pb-Zn Cúc Đường Thái Nguyên; Trần Văn Lùng 45 45  NC TNKT Mỏ
11 Đề tài: “Nghiên cứu khả năng sử dụng máy lắng lưới chuyển động để tuyển than chất lượng xấu vùng Quảng Ninh”; Phạm Hữu Giang 80 80  NC TNKT Mỏ
12 Đề tài: “Nghiên cứu tuyển quặng Thanh Hóa”; Ninh Thị Mai 15 15  NC TNKT Mỏ
13 Đề tài: “Nghiên cứu tuyển quặng Hà Giang”; Phạm Hữu Giang 105 105  NC TNKT Mỏ

Tổng2102,7 2102,7

3. Đánh giá về nội dung khoa học và hiệu quả, ý nghĩa phục vụ sản xuất của các đề tài, hợp đồng:

Các đề tài có tính khoa học và thực tiễn cao. Đa phần đều giải quyết các vấn đề có tính cấp thiết trong thực tế sản xuất, đồng thời cũng góp phần phát triển học thuật của các ngành khai thác mỏ, xây dựng CTN & Mỏ, tuyển khoáng và các chuyên ngành khác trong khoa.

Các báo cáo đề tài là những tài liệu khoa học bổ ích phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

4. Các hoạt động KHCN khác:

TTTên sách, bài báo, báo cáo khoa họcTên các tác giảTên sách; tạp chí; hội thảoThời gian xuất bản
ISách   
1Nghien cứu tinh khả tuyển (tai bản co bổ sung và sửa chữa)Trần Văn LùngTrường ĐH Mỏ - Địa chất2008
2Tuyển từ - Tuyển điện và các phương phap tuyển khac (tai bản co bổ sung và sửa chữa)Trần Văn LùngNXB Giao thong Vận tải2008
3Làm giàu nguyen liệu khoang kim loại Trần Văn LùngTrường ĐH Mỏ - Địa chất2008
4Nguyên tắc thiết kế phân xưởng đập - sàng xưởng tuyển quặngNguyễn Ngọc PhỳTrường ĐH Mỏ - Địa chất2008
IIIBài báo khoa học đăng trên Tạp chí trong nước   
1Đánh giá hiệu quả kinh tế khi phá đá quá cỡ bằng đầu đập thủy lực tại mỏ đá vôi Hoàng Mai ANguyễn Thành Trung, Bùi Xuân NamTạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 29-31.2008
2Nghiên cứu xác định các thông số làm việc của đầu đập thủy lực trong khai thac lộ thienNguyễn Phụ Vụ, Bùi Xuân NamTạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 22. Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr.55-60.2008
3Cac thong số cong nghệ và trinh tự khai thac hợp lý quặng inmenit (titan) cồn cat ven biểnĐặng Trung Thuận, Bùi Xuân NamTạp chớ Cụng nghiệp Mỏ, số 6. Hội Khoa học và Cụng nghệ Mỏ Việt Nam, Hà Nội. Tr. 22-24.2008
4Khái quát về hiện trạng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở Việt nam và phương pháp lý thuyết nghien cứu phong tranh tai nạnPhan Quang Văn Tạp chí khoa học kỹ thuật mỏ - địa chất, số 22. Trường ĐH Mỏ-Địa chất, Hà Nội. Tr. 50-54.2008
5Phong ngừa chay nổ khi me-tan ở mỏ than hầm lo bằng biện phap thu và thao khiPhan Quang Văn, Trần Xuân Hà Tạp chớ Cụng nghiệp Mỏ, số 4/2008. Hội Khoa học và Cụng nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 22-252008
6Sử dụng bê tông trong xây dựng công trình ngầmNguyễn Văn Quyển Nguyễn Văn MạnhTạp chí Xây dựng11/2008
7Một số giải pháp đào chống các đường lò bằng phục vụ dự án khai thác than đồng bằng sông HồngĐỗ Ngọc Anh Lưu Quang MinhTạp chí công nghiệp mỏ số 6/20082008
8Nghiên cứu khả năng sử dụng kết cấu bê tông tự đầm trong chống giữ công trình ngầmTrần Tuấn Minh Phạm Quang NamThông tin khoa học công nghệ mỏ số 4+5/20082008
9Vấn đề lựa chọn phương pháp đào lòNguyễn Quang PhíchThông tin khoa học công nghệ mỏ số 9, 20082008
10Mô hình phân tích số cho các đường hầm có xét đến các bước thi công khai đàoTrần Tuấn Minh Phạm Quang NamThông tin khoa học công nghệ mỏ, số 11/20082008
11Vấn đề khí hóa thanNguyễn Quang PhíchThông tin khoa học công nghệ mỏ, số 12/20082008
12Chế tạo máy và thử nghiệm tuyển than chất lượng xấu bằng máy lắng lưới chuyển động Phạm Hữu GiangTạp chớ Cụng nghệ Mỏ, số 1/20082/2008
13Mo hinh xưởng tuyển tại Mỏ và tại trung tam vung Quảng NinhPhạm Hữu GiangTạp chớ Cụng nghệ Mỏ, số 1/20081/2008
14Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết bông mùn than vùng Quảng NinhPhạm Hữu GiangTạp chớ Cụng nghệ Mỏ, số 2/20084/2008
15Tiến bộ mới trong cụng nghệ giảm kich thước vật liệu khoáng sảnNguyễn Ngọc PhuTạp chớ Cụng nghệ Mỏ, số 2/20086/2008
16Cải tạo sơ đồ tuyển inmenhit và chuẩn bị nguyên liệu rutin, zieccon ở xưởng tuyển tinh Mitraco - Hà TĩnhTrần Văn LùngTạp chớ Cụng nghệ Mỏ, số 1/20083/2008
17Tinh hinh nghien cứu và triển vọng hoa tach vàng bằng TioureTrần Văn LùngTạp chớ Cụng nghệ Mỏ, số 2/20084/2008
18Thiết bị tuyển tầng sôi - một phương pháp mới để xử lý than cấp hạt mịnPhạm Văn LuậnTạp chớ Cụng nghệ Mỏ, số 2/20084/2008
IVBáo cáo khoa học tại các hội nghị, Hội thảo   
1Mining technology for deep surface coal mine in QuangninhHồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh TuấnInternational Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology. P. 5-10.2008
2Mining technology with large working pit slope angle in Quangninh surface coal mines Hồ Sĩ Giao, Bui Xuan Nam, Nguyễn Phụ Vụ International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology. P. 11-19.2008
3Advances in Vietnam Surface Mining Bui Xuan Nam, Nguyễn Phụ Vụ International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology. P. 60-69.2008
4Selection on suitable overburden hauling technology for Vietnam surface coal mines Đỗ Ngọc Tước, Nguyễn Phụ Vụ, Bui Xuan Nam International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology. P. 112-118.2008
5Research on suitable selective mining technology for extracting the ore of type I at the Laocai apatite mineTrần Mạnh Xuan, Bui Xuan Nam, Le Thị Thu Hoa International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology. P. 133-140.2008
6Nghien cứu biện phap xử lý hang karst trong xay dựng cơ bản và khai thác cho khoáng sàng phía Bắc mỏ đá vôi Hoàng Mai A - Công ty xi măng Nghi SơnBui Xuan Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Nhữ Văn Bách, Nguyễn Phụ VụTuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Tr. 88-94.2008
7Cong nghệ khai thac tại cac bờ mỏ bị biến dạng do tac dụng của khoan-nổ min và khai thac ngầm. Đỗ Ngọc Tước, Le Xuan Thu, Bui Xuan Nam, Nguyễn Phụ Vụ Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Tr.136-141.2008
8Nghien cứu cac thong số cong nghệ và trinh tự khai thac hợp lý quặng Inmenit cồn cat ven biển huyện Phu Mỹ - Binh Định. Đặng Trung Thuận, Bùi Xuân Nam Tuyển tập bao cao Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 19. Hội Khoa học và cụng nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam. Tr. 119-124.2008
9Research on mining technological schemes of hydraulic breakers for limestone quarries in VietnamBui Xuan Nam, Nguyễn Phụ VụThe Third international Colloquium on the rock mining without explosives. Freiberg, Germany. 27-29 November 2008.2008
10Use of ripper at claystone quarries in VietnamBui Xuan Nam, Nguyễn Phụ VụThe Third international Colloquium on the rock mining without explosives. Freiberg, Germany. 27-29 November 20082008
11Fundamental issues for blasting operation in Vietnamese surface mines Nhữ Văn BáchInternational Conference on Advances in Mining and Technology. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology. P. 150-155.2008
12Một số vấn đề cơ bản về khai thác đá hiện nay ở các công ty xi măng Việt NamNhữ Văn Bách Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Tr. 71-73.2008
13Research on the determination of optimum fragmentation by blasting for actual conditions of Caoson surface coal mineLê Văn Quyển International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology. P. 260-273.2008
14Nghiên cứu thực nghiệm sự ảnh hưởng của mức độ phá vỡ đất đá bằng khoan nổ mỡn đến công tác xúc bốc trên một số mỏ lộ thiên vùng Quảng NinhLê Văn Quyển Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Tr.101-105. 2008
15Research on suitable mining technology for clay mines in Vietnam to ensure safety and environmental protectionNguyễn Anh TuấnInternational Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology. P. 90-100.2008
16The influence of delay interval on the reinforcement abilities of seismic waves by delay blastingPhạm Văn Hòa, Carsten DrebenstedtInternational Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology. P. 193-202.2008
17Development of a new soil nailing technique using high strength light pipesNguyễn Tiến Hải, YuJin Lim, Nguyễn Ngọc BíchInternational Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology. P. 324-334.2008
18Applied research of mining technology by plough-scraper to the conditions of Ha coal seam of Mongduong mine from -100 to -160 levelsTrần Văn Thanh, Vũ Trung Tiến, Nguyễn Ngọc Bình, Lê Đức VinhInternational Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology. P. 84-89.2008
19General picture of Vietnam underground coal-mineral miningLê Như Hùng, Trần Thị Thùy, Hoàng Hùng ThắngInternational Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology. P. 29-37.2008
20Determination of potential danger by lung diseases of mineral dust with the grain < 100 mPhan Quang Văn, Carsten DrebenstedtInternational Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology. P. 441-448.2008
21Phong ngừa chay nổ ở mỏ than hầm lo bằng biện phap loại trừ khi me-tan. Phan Quang Văn, Trần Xuân HàHội thảo khoa học lần thứ 32. Câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật. Quảng ninh. Tr. 179-188.2008
22Xác định mức độ tạo bụi dựa trên các tham số cắt khi phá đá bằng răng cắt hinh nonPhan Quang Văn, Carsten DrebenstedtTuyển tập bỏo cỏo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 19. Hà Nội. Tr. 349-355.2008
23Mechanisierung im Kohlebergbau unter Tage in VietnamTrần Văn Thanh, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Quang Văn.The third international Colloquium on the rock mining without explosives. Freiberg, Germany 27-29. November 2008. 2008
24Một số giải pháp đào chống đường lò bằng phục vụ dự án khai thác than đồng bằng sông HồngĐỗ Ngọc Anh Lưu Quang MinhTuyển tập “Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XIX - năm 2008” 11/2008
25Xác định kích thước của các trụ bảo vệ tự nhiên cho hai đường hầm liền kềTrần Tuấn Minh Nguyễn Viết ĐịnhTuyển tập “Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XIX - năm 2008” 11/2008
26Nghiên cứu lựa chọn kết cấu chống hợp lý cho một số lò nghiêng Công ty CP than Hà LầmNgô Doãn Hào Đặng Văn Kiên Đặng Trung Thành Nguyễn Văn TríTuyển tập “Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XIX - năm 2008” 11/2008
27Phân tích sự biến đổi của vùng biến dạng dẻo xung quanh các đường hầm bằng chương trình Examine 2DTrần Tuấn Minh Đỗ Quang TuấnTuyển tập “Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XIX - năm 2008” 11/2008
28Nghiên cứu đề xuất công nghệ đào giếng nghiêng tiết diện lớn phù hợp cho các mỏ than hầm lò Việt NamĐào Văn CanhTuyển tập “Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XIX - năm 2008” 11/2008
29Phân tích một số vấn đề liên quan đến các chỉ dẫn an toàn trong đường hầm giao thông trên thế giớiĐỗ Ngọc AnhTuyển tập Hội thảo “ các giải pháp an toàn phồng chống cháy, nổ đối với nhà và công trình”2008
30Hệ thống quản lý rủi ro trong xây dựng công trình ngầmĐỗ Ngọc AnhTuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường lần thứ 182008
31Một số giải pháp đào chống công trình ngầm nằm ở độ sâu lớnĐỗ Ngọc AnhTuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường lần thứ 182008
32Nghiên cứu lựa chọn combai đào lò đá phù hợp cho các mỏ hầm lò Việt NamĐào Văn Canh Đỗ Xuân HuỳnhTuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường lần thứ 182008
33Tính toán các thông số chính của neo kết hợp bê tông phun gia cố thành giếng đứng dựa trên chỉ số đánh giá chất lượng khối đáĐặng Văn KiênTuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường lần thứ 182008
34Nghiên cứu ổn định thành hố đào khi thi công công trình ngầm trong thành phốNguyễn Văn MạnhTuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường lần thứ 182008
35Nghiên cứu lún công trình trên mặt khi thi công công trình ngầm trong thành phố bằng chương trình Plaxis2DNguyễn Văn MạnhTuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường lần thứ 182008
36ứng dụng các tham số khối đá Rmi trong việc dự đoán khả năng thâm nhập của máy khoan hầm khi thi công các đường hầmTrần Tuấn MinhTuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường lần thứ 182008
37Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới vận tốc truyền sóng siêu âm để kiểm tra chất lượng các cấu kiện bê tôngNguyễn Phúc NhânTuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường lần thứ 182008
38Vấn đề tính toán thiết kế kết cấu trong xây dựng công trình ngầmNguyễn Quang PhíchTuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường lần thứ 182008
39Đo đạc trong quá trình thi công xây dựng công trình ngầmNguyễn Quang PhíchTuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường lần thứ 182008
40Vấn đề đào chống lò trong ngành than, hiện trạng và giải phápNguyễn Văn QuyểnTuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường lần thứ 182008
41Các phương pháp thi công ngầm và những tiến bộ trong thi công đường lò chuẩn bịĐặng Trung ThànhTuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường lần thứ 182008
42Evaluation of the risks during tunneling by underground methods in HanoiĐỗ Ngọc AnhTuyển tập Hội thảo quốc tế “Advance in Mining and Tunneling”8/2008
43Smooth blasting design for drifts excavation by using KNMTB 1.0 software Ngô Doãn Hào Đặng Văn Kiên Nguyễn Văn TríTuyển tập Hội thảo quốc tế “Advance in Mining and Tunneling”8/2008
44Some results of correcting geometry parameters for V-cut and Fan cut holes in tunnelingVõ Trọng Hùng Tuyển tập Hội thảo quốc tế “Advance in Mining and Tunneling”8/2008
45Perfecting technology of spraying concrete in tunnelingVõ Trọng Hùng Nguyễn Văn Quyển Đào Văn CanhTuyển tập Hội thảo quốc tế “Advance in Mining and Tunneling”8/2008
46The construction situation of shaft in mining and construction industry in VietnamĐăng Văn KiênTuyển tập Hội thảo quốc tế “Advance in Mining and Tunneling”8/2008
47Numerical modeling for two adjacent tunnels in weak rock using Phase 2 Software Trần Tuấn MinhTuyển tập Hội thảo quốc tế “Advance in Mining and Tunneling”8/2008
48Research of shear resistance of the joint’s surface in basalt rock mass at the Sonla hydroelectric power project Nguyễn Phúc Nhân Đỗ Ngọc Anh Cao Tuấn HùngTuyển tập Hội thảo quốc tế “Advance in Mining and Tunneling”8/2008
49Problems in selecting tunnel boring machines for tunneling in Hanoi capitalNguyễn Văn Quyển Hoàng Anh TuyênTuyển tập Hội thảo quốc tế “Advance in Mining and Tunneling”8/2008
50Application of photogrammetry for measuring dip and dip direction and creating 3D model for slope and face of underground worksĐặng Trung ThànhTuyển tập Hội thảo quốc tế “Advance in Mining and Tunneling”8/2008
51The behavior of the building when it subjected to the dynamic loading by pile driving in cut and cover tunnels methodNguyễn Văn MạnhTuyển tập Hội thảo quốc tế “Advance in Mining and Tunneling”8/2008
52Phân tích ổn định khối đá xung quanh công trình ngầm bằng chương trình UDECNguyễn Quang PhíchTuyển tập Hội thảo khoa học “Các trường Đại học kỹ thuật với nền quốc phòng toàn dân”10/2008
53Rủi ro và các biện pháp phòng tránh trong xây dựng công trình ngầm đô thịNguyễn Quang PhíchTuyển tập Hội thảo “Những bài học kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về công trình ngầm đô thị”10/2008
54Phương pháp thi công hở - các phương án và kinh nghiệm áp dụngNguyễn Quang PhíchTuyển tập Hội thảo “Những bài học kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về công trình ngầm đô thị”10/2008
55Fragmentation control Blasting as the Way Moving Forward to Enhancing Mineral BeneficiationNguyễn Ngọc PhỳAdvances in mining and tunneling 8/2008
56Cleaning small size low grade coal by movable sieve jigPhạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim DungAdvances in mining and tunneling8/2008
57Nghiên cứu xây dựng chương trỡnh tớnh toỏn, tổng hợp số số liệu và lựa chọn sơ đồ công nghệ trong bài toán thiết kế nhà mỏy tuyển thanCảnh Chớ Thanh Ninh Thị Mai Đặng Văn Nam Nguyễn Thị HuyềnTuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ 1911-2008
58Máy đập áp lực cao và khả năng phát triển sơ đồ chuẩn bị khoáng sản không máy nghiềnNguyễn Ngọc PhỳTuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất11/2008
59Nghiên cứu khả năng tuyển than chất lượng xấu bằng máy lắng lưới chuyển độngPhạm Hữu Giang Nhữ Thị Kim DungTuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất11/2008

III. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA HOẠT ĐỘNG KHCN CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Các hoạt động NCKH của các cán bộ khoa học trong Khoa Mỏ đều thuộc các hướng nghiên cứu chuyên môn sâu của các bộ môn. Trong quá trình thực hiện các đề tài NCKH, các cán bộ khoa học này đã nâng cao được trình độ chuyên môn của mình, góp phần cập nhật được kiến thức cho các giáo trình, bài giảng và nâng cao được chất lượng đào tạo. Ngoài ra, vấn đề học thuật trong các đề tài NCKH và TKCN này cũng là những nội dung có thể kết hợp để nghiên cứu của các đề tài tốt nghiệp ĐH và các luận văn SĐH của các bộ môn.

IV. NHẬN ĐỊNH CHUNG CỦA KHOA MỎ VỀ HOẠT ĐỘNG KHCN

Nhìn chung Khoa Mỏ là một khoa có hoạt động NCKH&TKCN tích cực của Nhà trường; có một đội ngũ trình độ khoa học cao; có mối quan hệ quốc tế rộng và hiệu quả. Tuy nhiên, còn hạn chế về điều kiện trang thiết bị của các PTN phục vụ cho công tác NCKH và TKCN.

V. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CỦA BỘ MÔN VỀ HOẠT ĐỘNG KHCN TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, Khoa Mỏ tiếp tục phát huy các thành tự đã có, xúc tiến tìm kiếm các hợp đồng nghiên cứu với các cơ quan và doanh nghiệp ngoài trường để tiến hành tích cực hơn nữa các hoạt động NCKH và TKCN của khoa. Ngoài ra, các cán bộ khoa học của khoa sẽ tiếp tục tích cực tham gia các HNKH và viết bài cho các tạp chí chuyên ngành, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và trao đổi các kết quả nghiên cứu đã thực hiện. VI. CÁC KIẾN NGHỊ: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ NCKH &TKCN của Khoa Mỏ trong thời gian tới, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của Nhà trường trong việc đầu tư, tăng cường các trang thiết bị PTN để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu mới trong đào tạo ĐH và SĐH trong thời gian tới.

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2009

TM. BCN Khoa Mỏ
Trưởng Khoa, TS. Bùi Xuân Nam

Last Updated ( Thursday, 14 May 2009 19:05 )