Home

Thông báoKỷ niệm 50 năm đào tạo ngành Khai thác hầm lò

Hướng tới Lễ kỷ niệm 50 năm đào tạo Ngành Khai thác hầm lò. Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội ngành với chủ đề:

“50 năm xây dựng và phát triển Bộ môn Khai thác hầm lò”

Thời gian: 7h30, ngày 14 tháng 5 năm 2015

Địa điểm: Hội trường 300, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trân trọng thông báo và kính mời các tập thể, đơn vị, tổ chức và cá nhân đã và đang theo học ngành Khai thác hầm lò được biết và về tham dự chia vui cùng Bộ môn Khai thác hầm lò.

Trân trọng cảm ơn!

Cập nhật ( Thứ tư, 11 Tháng 5 2016 08:51 )
 

Kỷ niệm 50 năm đào tạo ngành Tuyển khoáng

Hướng tới Lễ kỷ niệm 50 năm đào tạo Ngành Tuyển khoáng. Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội ngành và Hội thảo khoa học với chủ đề:

“Những thành tựu mới trong Tuyển – Chế biến khoáng sản tại Việt Nam”

Tổ chức Hội thảo

Thời gian: 13:30, ngày 24 tháng 5 năm 2015

Địa điểm: Phòng 309, nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tổ chức Hội ngành

Thời gian: 8h00, ngày 25 tháng 5 năm 2015

Địa điểm: Hội trường 300, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trân trọng thông báo và kính mời các tập thể, đơn vị, tổ chức và cá nhân đã và đang theo học ngành Tuyển khoáng được biết và về tham dự chia vui cùng Bộ môn Tuyển khoáng.

Trân trọng cảm ơn!

Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ ba, 26 Tháng 4 2016 20:49 )
 

Thông báo về việc tham dự giải cầu lông khối cán bộ năm 2016

Ban văn thể khoa Mỏ thông báo về việc tham dự giải cầu lông khối cán bộ năm 2016, danh sách chi tiết cán bộ tham dự giải xem file đính kèm.

Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ hai, 04 Tháng 4 2016 10:20 )
 

Thông báo về việc tham gia hội khỏe 26 tháng 3 năm 2016

Ban văn thể khoa Mỏ thông báo về việc tham gia hội khỏe 26 tháng 3 năm 2016 khối cán bộ (Chi tiết xem file đính kèm).
Cập nhật ( Thứ tư, 30 Tháng 3 2016 09:41 )
 

Quy định việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy khoa Mỏ

Khoa Mỏ thông báo về Quy định việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy tại Hà Nội

Cập nhật ( Thứ ba, 29 Tháng 12 2015 14:47 )
 
Trang 5 trong tổng số 18 trang