Home

Library of Surface Mining

Title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả
1 Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên (Bài tập Lý thuyết & Thực hành) Trần Mạnh Xuân
2 Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản
3 Các quá trình sản xuất trên mỏ lộ thiên Trần Mạnh Xuân
4 Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ (Khai thác mỏ lộ thiên) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
5 Khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn
6 Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam
7 Nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá bằng nổ mìn trong khai thác mỏ Nhữ Văn Bách
8 Nổ hóa học (Lý thuyết và thực tiễn) Hồ Sĩ Giao, Đàm Trọng Thắng, Lê Văn Quyển, Hoàng Tuấn Chung
9 [Từ điển] Từ và thuật ngữ chuyên ngành Khai thác mỏ lộ thiên Trần Mạnh Xuân, Bùi Xuân Nam