Home

Bộ môn Tuyển khoáng

BỘ MÔN TUYỂN KHOÁNG

 • Văn phòng: P.512 - Nhà C12 tầng
 • Địa chỉ: Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
 • Điện thoại/Fax: 024. 37550581
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 • Lãnh đạo bộ môn:

Trưởng Bộ môn
PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung
Phó Trưởng Bộ môn
PGS.TS Phạm Văn Luận
Phó Trưởng Bộ môn
GVC.TS Trần Trung Tới

 • Vài nét về Bộ môn Tuyển Khoáng:

Bộ môn Tuyển khoáng được thành lập năm 1966 cùng với sự ra đời của Trường đại học Mỏ - Địa chất. Trải qua hơn 40 năm, cùng với sự phát triển của Khoa Mỏ và Trường Đại học Mỏ - Địa chất, bộ môn đã liên tục phấn đấu và phát triển về mọi mặt, đạt được nhiều thành tích trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học - phục vụ sản xuất. Hiện nay bộ môn Tuyển khoáng có 11 cán bộ, viên chức; trong đó có 1 Phó Giáo sư, 3 Tiến sĩ, 6 Thạc sĩ, 2 NCS và 1 học viên Cao học.

 • Lãnh đạo bộ môn các thời kỳ:
  • 1966 - 1969:
   • Trưởng bộ môn: Thầy Trương Cao Suyền
   • Phó Trưởng bộ môn: Thầy Kiều Cao Thăng
  • 1970 - 1972:
   • Trưởng bộ môn: Thầy Nguyễn Bơi
   • Phó Trưởng bộ môn: Thầy Kiều Cao Thăng
  • 1973 - 1976:
   • Trưởng bộ môn: Thầy Nguyễn Văn Chính
   • Phó Trưởng bộ môn: Thầy Kiều Cao Thăng
  • 1977 - 1983:
   • Trưởng bộ môn: Thầy Trương Cao Suyền
   • Phó Trưởng bộ môn: Thầy Kiều Cao Thăng
  • 1984 - 1988
   • Trưởng bộ môn: Thầy Nguyễn Bơi
   • Phó Trưởng bộ môn: Thầy Kiều Cao Thăng
  • 1989 - 1992:
   • Trưởng bộ môn: Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh
   • Phó Trưởng bộ môn: Thầy Trần Văn Lùng
   1993 - 2003:
   • Trưởng bộ môn: Thầy Trần Văn Lùng
   • Phó Trưởng bộ môn: Thầy Phạm Hữu Giang
   2003 - 2008:
   • Trưởng bộ môn: Thầy Phạm Hữu Giang
   • Phó Trưởng bộ môn: Thầy Nguyễn Hoàng Sơn
   2008 - 2013:
   • Trưởng bộ môn: Thầy Phạm Hữu Giang
   • Phó Trưởng bộ môn: Thầy Nguyễn Hoàng Sơn
   • Phó Trưởng bộ môn: Cô Nhữ Thị Kim Dung
   2013 - 2018:
   • Trưởng bộ môn: Thầy Nguyễn Hoàng Sơn
   • Phó Trưởng bộ môn: Cô Nhữ Thị Kim Dung
   • Phó Trưởng bộ môn: Thầy Nguyễn Ngọc Phú
  • 2018 - nay:
   • Trưởng bộ môn: Cô Nhữ Thị Kim Dung (từ 3/2018)
   • Phó Trưởng bộ môn: Thầy Phạm Văn Luận
   • Phó Trưởng bộ môn: Thầy Trần Trung Tới
 • Tổng số cán bộ, viên chức: 13 (PGS: 03, GVC: 03, TS: 02, NCS: 03, ThS: 08)
Cán bộ đã nghỉ hưu
TS. Thái Duy Thẩm GVC. Nguyễn Văn Chính
PGS.TS. Trương Cao Suyền GVC. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
PGS.TS. Phan Văn Thuận GV. Kiều Cao Thăng
PGS.TS. Nguyễn Bơi (đã mất) GVC.ThS. Ninh Thị Mai
PGS.TS. Trần Văn Lùng
Cán bộ đương nhiệm
NGUT.TS. Phạm Hữu Giang PGS.TS. Phạm Văn Luận
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn GV.ThS. Vũ Thị Chinh
PGS.TS. Nhữ Thị Kim Dung GVC.TS. Trần Trung Tới
GV.ThS. Phạm Thanh Hải (NCS)
ThS. Lê Việt Hà
GVC.ThS. Nguyễn Ngọc Phú GV.ThS. Hoàng Hữu Đường (NCS)
GV.ThS. Phùng Tiến Thuật GV.ThS. Phạm Thị Nhung (NCS)
GV.ThS. Trần Văn Được

 • Cơ cấu học thuật:

 • Các bậc đào tạo:
  • Liên thông: 3 năm
  • Đại học: 5 năm
  • Thạc sỹ Tuyển khoáng: 2 năm
  • Tiến sỹ Tuyển khoáng: 4 năm
 • Thành tích đào tạo:
  • Kỹ sư: 900
  • Thạc sỹ: 28
  • Tiến sỹ: 06
 • Thành tích NCKH và TKCN:
  • Đề tài, dự án cấp Nhà nước: 01
  • Đề tài, dự án cấp Bộ: 11
  • Đề tài, dự án cấp trường: 10
  • Đề tài, dự án PVSX: 15
  • Sách in ở NXB: 06
  • Giáo trình in trong trường: 46
  • Bài báo trong nước: 55
  • Bài báo ngoài nước: 05
 • Khen thưởng:
  • 01 Huy chương chống Mỹ cứu nước
  • 03 Huy chương  của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật ( Chủ nhật, 06 Tháng 5 2018 16:39 )