Home

Thông báo phổ biến đề cương và lịch thi liên thông

Theo kế hoạch của Nhà trường, khoa Mỏ thông báo phổ biến đề cương và lịch thi liên thông (Chi tiết xem file đính kèm).

Nguồn: http://daotao.humg.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=268

Đính kèm:
FileGhi chúFile sizeLần sửa cuối
Lich thi.pdf 2187 Kb11/20/2016 22:09
Pho bien de cuong thi lien thong.pdf 358 Kb11/20/2016 22:11
Cập nhật ( Chủ nhật, 20 Tháng 11 2016 22:17 )