Home

NCS. Phạm Thị Nhung

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
  • Họ tên: Phạm Thị Nhung
  • Năm sinh: 1986
  • Đơn vị: Bộ môn Tuyển khoáng
  • Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
  • Địa chỉ: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội
  • Điện thoại: 0946256639/ 04.37550581
  • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam Tuyển khoáng 2009
Thạc Sĩ ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam Tuyển khoáng 2013

3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư:

4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:
1. Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng graphit vùng Yên Thái – Yên Bái.
- Các bài báo trong tạp chí:

1. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung, Lê Việt Hà, Phạm Thị Nhung, Phạm Văn Luận (số 4 - 2013), Báo cáo tổng kết đề tài: “Nghiên cứu tính khả tuyển quặng graphit khu vực Yên Thái, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái”, Tạp chí công nghiệp mỏ, Hà Nội.

2. Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Hồng Cường, Phạm Thị Nhung, Lại Đức Ngân (năm thứ XXVI số 5 - 2012), Tiềm năng trữ lượng các nguyên tố phóng xạ, nguyên tố hiếm trong than, Tạp chí công nghiệp mỏ, Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Thị Nhung (năm thứ XXVI số 6 - 2012), Xác định lượng nước chảy vào mỏ than Bình Minh khi khai thác, Tạp chí công nghiệp mỏ, Hà Nội.

- Các bài báo trong HNKH:

1. Nguyễn Ngọc Phú, Phùng Tiến Thuật, Phạm Thị Nhung (2012), Công nghệ đập lớp đa hạt, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, Hà Nội

5. Hướng nghiên cứu chính:
  • Kỹ thuật và công nghệ Tuyển khoáng
  • Bảo vệ môi trường trong xưởng Tuyển khoáng

Cập nhật ( Thứ hai, 04 Tháng 9 2017 19:02 )