Home

NCS. Hoàng Hữu Đường

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
  • Họ tên: Hoàng Hữu Đường
  • Năm sinh: 1983
  • Đơn vị: Bộ môn Tuyển khoáng
  • Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
  • Địa chỉ: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội
  • Điện thoại: 0912 683776 / 04.37550581
  • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam Tuyển khoáng
2006
Thạc Sĩ ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam Tuyển khoáng
2010
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 15
4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:

1. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở: Nghiên cứu tuyển than chất lượng thấp mỏ Núi Béo bằng máy lắng lưới chuyển động, 2010.

2. Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng xưởng tuyển than chất lượng thấp mỏ Núi Béo năng suất 300000 tấn/năm, 2010.

- Các bài báo trong tạp chí:

1. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung, Ninh Thị Mai, Hoàng Hữu Đường (2009). Nghiên cứu tuyển than độ tro cao thuộc mỏ Hà Tu và Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp. Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 4. Tr 39-43.

2. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung, Hoàng Hữu Đường (2009). Nghiên cứu tuyển than Hà Tu, Núi Béo độ tro cao trên máy lắng lưới chuyển động cong. Tạp chí Than – Khoáng sản Việt Nam, đặc san KHCN. Tr.107.

- Các bài báo trong HNKH:

1. Phạm Hữu Giang, Hoàng Hữu Đường (2009). Nghiên cứu tuyển than độ tro cao thuộc mỏ Hà Tu và Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp. Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XX. Tr 219-225.

2. Hoàng Hữu Đường, Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung (2010). Nghiên cứu tuyển than chất lượng thấp mỏ Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19, Trường đại học Mỏ - Địa chất. Tr. 154.

5. Hướng nghiên cứu chính:
  • Kỹ thuật và công nghệ Tuyển khoáng
  • Bảo vệ môi trường trong xưởng Tuyển khoáng
  • Thiết kế xưởng Tuyển khoáng.
Cập nhật ( Thứ hai, 04 Tháng 9 2017 17:58 )